Vankiloita rakentamalla ei asioita korjata

Kirjoituksia

Suomeen rakennetaan parhaillaan uusia vankiloita ja vankipaikkojen määrä kasvaa. Tarvetta lisäpaikoille aiheutuu nykyisen hallituksen lainsäädännön kiristyksistä, jotka itsessään lisäävät vankien määrää merkittävästi. Pelkonani on, että vielä enemmän vankien määrää lisäävät muut hallituksen toimet, jotka yhtäaikaisesti toteutuessaan ovat riski turvallisuudelle.

Sisäisestä turvallisuudesta puhutaan paljon. Huolta kannetaan laajasti nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen lisääntymisestä, huumeidenkäytöstä, syrjäytymisestä, jengirikollisuudesta ja katuväkivallasta. Kaikki poliittiset puolueet puhuvat sisäisen turvallisuuden merkityksestä ja sen parantamisesta. Poliisien määrää lisätään ja rangaistuksia kiristetään. Vaan kuinka paljon panoksia laitetaan juurisyihin, jotka lisäävät turvattomuutta sekä yksilötasolla että laajemmin yhteiskunnassa?

Syrjäytyminen, päihteiden käyttö ja rikollisuus kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Päihdeongelma on yksi keskeinen rikollista elämäntapaa ylläpitävä tekijä ja terveystutkimuksen mukaan 83 prosentilla vangeista on päihdeongelma. Ei ole yhdentekevää hoidetaanko oiretta vai itse tautia. Jos päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja hoidosta säästetään, on syytä tottua myös turvallisuudesta tinkimiseen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa vuosikymmeniä merkittävä rooli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten turvaverkkona. Järjestöt ovat tavoittaneet ja auttaneet niitä kansalaisia, joita mikään muu taho ei ole kyennyt tavoittamaan. Nyt näiden sote-järjestöjen avustuksista leikataan kahdessa vuodessa 130 miljoonaa, eli kolmannes koko rahoituksesta. Samaan aikaan hyvinvointialueet kamppailevat rahoituspulassaan, sosiaaliturvaa heikennetään, sosiaalipalveluista leikataan, jälkihuollon ikärajaa lasketaan ja vahvemmat alkoholit tuodaan kauppoihin.

On täysin selvää, että taloudellinen tilanne pakottaa tarkastelemaan asioita uudelleen. Tehostamista tarvitaan ja uusia tapoja toimia. Yhtä selvää on, että hyvinvoiva nuori ei käyttäydy väkivaltaisesti ja jokainen päihdekierteestä ja rikollisesta elämäntavasta irti päässyt tuo yhteiskunnalle säästöjä. Tänään väärästä paikasta säästetty euro tuo huomenna moninkertaisen laskun yhteiskunnan maksettavaksi. Sisäisen turvallisuuden takaaminen vaatii kovia ja pehmeitä keinoja. Nyt pehmeät keinot uhkaavat unohtua ja silloin vankiloita todella tarvitaan lisää. Joskaan vankiloita rakentamalla ei asioita ratkaista.