Kirjoitukset

Työttömästä työlliseksi

Työttömien perusturvan taso on heikentynyt tällä hallituskaudella. Työttömien perusturvaa ovat heikentäneet työttömyysetuuksiin ja yleiseen asumistukeen tehdyt leikkaukset ja aktiivimallista johtuva etuuksien alentaminen, selviää Perusturvan riittävyyden arviointiraportista 2015–2019.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki silloin, kun ihmisen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Hallituksen leikkausten myötä yhä useampi työtön on joutunut tilanteeseen, jossa työttömyysturva itsessään ei riitä turvaamaan taloudellisesti jokapäiväistä elämää. Toimeentulotuen rooli työttömän perusturvan paikkaajana on kasvanut huomattavasti vuodesta 2015, jopa yli 100 eurolla kuukaudessa. Vuonna 2018 voimaan tullut aktiivimalli heikensi monien työttömien perusturvaa ja lisäsi näin ollen toimeentulotukimenoja. Hallituskauden alussa yksinasuvan työttömän perusturva kattoi 74 prosenttia kohtuullisesta minimikulutuksesta, kun vuonna 2019 se kattaa 62 prosenttia, ja aktiivimallin alennusten kanssa 58 prosenttia. Vaikka luvut ovat yksinasuvan työttömän tietoja, huomioitavaa on, että työttömyys ja aktiivimalli koskevat myös perheellisiä. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat yksinhuoltajaperheet. Jos todella olemme huolissamme niistä yli 100 000 lapsesta, jotka elävät vähävaraisissa ja pienituloisissa perheissä tulisi aktiivimallin etuusleikkuri purkaa pikimmiten.

Työttömyyden hoitoon tulee panostaa ja työllisyysasteen nosto on tärkein tavoite hyvinvointiyhteiskuntamme kannalta. Se, että temppua tehdään työttömiä kurittamalla ei ole rakentava ja kestävä tie. Työllisyydenhoidon resurssit tulisi nostaa pohjoismaiselle tasolle ja työnhakijoiden palvelua ja palkkatukea tulisi lisätä. Työllisyyden parantaminen tarvitsee rakenteellisia uudistuksia. Perhevapaauudistus, sosiaaliturvauudistus ja oppivelvollisuuden laajentaminen ovat kauaskantoisia uudistuksia, jotka tulisi toteuttaa pikimmiten. Työ- ja perhe-elämä tulee pystyä yhteensovittamaan nykyistä paremmin. Samoin työ- ja sosiaaliturva. Yritysten työllistämismahdollisuuksia tulee helpottaa ja työn vastaanottamisen tekijälleen tulee aina olla kannattavaa. Uskon itse enemmän kannustamiseen, en rankaisemiseen.

Julkaistu: 10.04.2019