Kirjoitukset

Tervehdyspuhe Kankaanpään Korpiveikkojen 80-vuotisjuhlassa

10.11.2018

Hyvät Kankaanpään Korpiveikot, Lippukunnan johtaja ja hallitus sekä muu juhlaväki,

Sain erittäin mieluisan tehtävän tuoda Kankaanpään kaupungin tervehdyksen tähän Korpiveikkojen 80-vuotisjuhlaan.

80 vuotta on pitkä ja kunnioitettava ikä toiminnalle, jonka tarkoituksena on lapsia ja nuoria tukevan kasvatustoiminnan järjestäminen. Partiotoiminnan arvopohja tässä maailman ajassa on sellainen, jota meidän jokaisen tulisi vaalia. Suhde Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön ovat asioita, joita meidän jokaisen tulisi omalla kohdallamme tarkastella, kuin kunnon partiolainen konsanaan. Miten kannan vastuuni omasta toiminnastani? Olenko valmis kehittymään ihmisenä? Kuinka kohtelen muita ihmisiä? Kunnioitanko luontoa ja olenko kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja miten voin itse asioihin vaikuttaa? Olenko kiinnostunut muista kulttuureista? Hyväksynkö ja ymmärränkö kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä?

Partiolainen oppii jo lapsena kehittämään itse itseään ja ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Opetellaan toimimaan ryhmässä ja päättämään yhdessä koko ryhmää koskevista asioista. Partiossa opitaan tekemisen ja kokemisen kautta erilaisia taitoja, joita vaalia koko elämän ajan. Partiotoiminnan merkitystä kasvattajana vanhempien ja koulun rinnalla ei ole syytä vähätellä.

Ilahduttavaa on, että partiolaisten määrä valtakunnallisesti on kasvussa. Kankaanpään Korpiveikot ovat osa maailmanlaajuista partiolaisten yhteisöä, jossa on mukana yli 40 miljoonaa ihmistä yli 200 maassa. (Ajatelkaa, yli 40 miljoonaa ihmistä.) Suomessa partiotoimintaan osallistuu vuosittain yli 65 000 jäsentä. Kankaanpään Korpiveikoissa on saamani tiedon mukaan jäseniä on n. 120.

Kankaanpääläisillä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus valita monipuolisesta harrastusvalikoimasta mieleisensä. Partiotoiminta on oiva vaihtoehto ja lisä urheilu- ja kulttuuriharrastusten rinnalla. Kaupungin, ja vielä laajemmin koko yhteiskunnan kannalta, kaikki kolmannen sektorin toiminta eri ikäryhmien parissa on tärkeää hyvinvointityötä ja tämän työn merkitys myös Kankaanpään kaupungille ja sen asukkaille on korvaamatonta. Uskon, että kolmannen sektorin toiminnan merkitys tulee vieläpä kasvamaan tulevaisuudessa. Kiitän Kankaanpään Korpiveikkoja siitä pitkäjänteisestä työstä, jota olette jo 80-vuoden ajan tehneet seutumme lasten ja nuorten kasvattajina ja partiotoiminnan järjestäjinä. Ilman sitoutunutta vapaaehtoistyötä ei näin pitkä taival olisi ollut mahdollista. Toivon teille menestystä ja aktiivisia toiminnan täyteisiä vuosia jatkossakin.

Lopuksi haluan vielä todeta, että jos kaikki ihmiset olisivat sitoutuneita partiolaisten arvopohjaan ja toimisivat partiolaisten arvojen ohjaamina, olisi tämä maailma parempi paikka meille kaikille.

Kankaanpään kaupungin puolesta haluan lausua lämpimät onnittelut!

Julkaistu: 10.11.2018