Kirjoitukset

Photo: Pixabay

Puhuttaisiinko myös lastensuojelun asiakasmitoituksesta?

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan raportin ja ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi. Viimeisimpien THL:n tilastojen (2017) mukaan Suomessa oli lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa 55 884 lasta ja nuorta. Sijoitettuna kodin ulkopuolelle oli 18 000, joista 10 000 huostaanotettuja. Tilastojen mukaan nuorten osuus lastensuojelun asiakkaista on kasvussa. Kunnissa tehdyt resurssien lisäykset mm. kotipalveluun ja perhetyöhön eivät näytä olevan nuorten kohdalla toimivin työskentelyn painopiste.

Lastensuojelu on kriisissä. Useat selvitykset todistavat, että sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat liian suuria, työntekijöiden vaihtuvuus yleistä ja sijaisista on huutava pula. Myös työn organisoinnissa ja johtamisessa on puutteita. Työn kuorma on kohtuuton, jolloin vain välttämätön työ pystytään tekemään. Tämä on vakava kysymys tulevaisuuden ja ennen kaikkea lasten ja nuorten kannalta.

Kananojan selvityksen mukaan 40 % lastensuojelun järjestäjistä (kunnat, kuntayhtymät) toteuttaa palvelut valtakunnallista keskiarvoa (30 asiakasta/sosiaalityöntekijä) alhaisemmalla mitoituksella. Ongelma on varsin laaja. Pahimmillaan asiakkaita voi vastuusosiaalityöntekijää kohden olla jopa 80.

Kananojan ehdotukset perustuvat siihen, että maakunta- ja soteuudistus toteutuisivat. Uudistuksen jälkeen organisoitaisiin pilottiyksiköitä, joista saatavien kokemusten jälkeen mitoituksia arvioitaisiin tarkemmin. Tähän voisi mennä vuosia. Meillä on nyt jo tuhansia lapsia, jotka eivät saa apua. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan sosiaalityöntekijöiden työtaakka on kohtuuton, jolloin sijaishuoltopaikkojen valvontaan ei jää riittävästi aikaa. Samaa ilmiötä, joka on nyt nähty vanhustenhuollon valvonnan puutteen vuoksi ei soisi tapahtuvan lastensuojelun sijoituspaikkojen osalta.

Lastensuojelun asiakasmitoitus on saatava lakiin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on jo pitkään ajanut 25 asiakkaan lakisääteistä maksimimitoitusta vastuusosiaalityöntekijää kohti. Tämä mitoitus on saatava kirjattua lakiin pikaisesti. Kyse on lasten oikeudesta suojeluun ja työntekijöiden oikeudesta tehdä työtään turvallisesti.

Julkaistu: 21.02.2019