Kirjoitukset

Puhe vappuna Jämijärvellä

Heidi Viljanen 1.5.2019 Jämijärvellä Lauttakankaan hautausmaalla

Hyvät toverit,

Vappupäivän perinteitä kunnioittaen olemme kokoontuneet tänne Lauttakankaalle. Yhteen niistä paikoista, jotka muistuttavat meitä reilun sadan vuoden takaisista tapahtumista. Paikkaan, jossa voimme hetkeksi pysähtyä muistamaan työväenliikkeen historiaa.

Vuoden 1918 sisällissodasta tuli kuluneeksi viime vuonna 100 vuotta. Se on pitkä aika, mutta ei kuitenkaan niin pitkä, että voisimme unohtaa sisällissodan syyt. Suomen itsenäisyyden ajan alku oli monella tapaa vaikea. Maata vaivasivat työttömyys, yleinen levottomuus, köyhyys, kansan jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin sekä eduskunnan hajottaminen. Oli lukuisia syitä miksi Suomi ajautui tuohon katkeraan kansalaissotaan. Taisteluun jossa veli nousi veljeään vastaan. Jossa kosto seurasi kostoa.Työläiset nousivat kapinaan puolustaakseen oikeuksiaan elämän perusasioihin: työhön, asuntoon, oikeudenmukaiseen palkkaan, ruokaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tänään voimme muistaa heitä, jotka hengellään puolustivat aatettaan sekä vapautta ja toivoa paremmasta elämästä.

Kansalaissodan vaikutukset suomalaisuuteen ja yhteiskuntaamme olivat syvät ja pitkäkestoiset. Aihe on edelleen haastava. Kansaamme repineen sodan jälkeen tapahtunut kansallinen eheytyminen ja sitoutuminen demokratiaan olivat ratkaisevan tärkeitä myöhemmälle kehitykselle. Jo kaksi vuosikymmentä myöhemmin olimme valmiita yhtenäisenä kansakuntana taistelemaan suurta, ulkopuolista vihollista vastaan. Kaikessa kauheudessaan sota yhteisessä rintamassa toimi kansamme yhdistäjänä ja niistä vuosista lähtien Suomen eheyttä on haluttu vaalia. Ja meidän jokaisen, sinun ja minun tehtävä on vaalia sitä edelleen. Sadan vuoden takaisista ajoista on vuosikymmenten ponnisteluilla nostettu Suomi yhdeksi maailman parhaista maista elää ja asua. Maaksi jollaisesta tuon ajan toverit tuskin osasivat unelmoida. Tästä saamme olla kiitollisia niille tovereille, jotka uskalsivat nousta puolustamaan omaa aatettaan ja vakaumustaan tuona vaikeana aikana. Heillä oli tavoitteena oikeudenmukaisempi yhteiskuntaOn pelottavaa huomata että nyky-yhteiskunnassa ei pidetä enää entisenlaisessa arvossa oikeudenmukaisuutta eikä sitä, että jokaisella on oikeus toivoon paremmasta. Kohtuullisuus, suomalaisten perinteinen arvo on saanut väistyä. Yhteiskunnassamme on vallinnut hyvä keskinäinen luottamus, kun on puhallettu yhteen hiileen. Yhteisvastuun tunne on ollut vahva, kun tavoite on ollut yhteinen ja kirkas.

Nykyinen vallalla oleva ahneus nakertaa tätä yhtenäisyyden pohjaa. Raha ensin ja ihminen vasta sitten-ajattelu on vahvistunut ällistyttäviin mittoihin. Kohtuullisuuden käsite on tuntunut katoavan. Tämän olemme karvaasti saaneet kokea myös viimeaikaisessa poliittisessa päätöksenteossa. Oikeistolaiset kovat arvot ja markkinat ovat ottaneet heiltä, joilla vähiten on otettavaa.

Kestävien arvojen varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Kohtuullisuus, jos mikä on selainen. Jos mietimme tätä ja ylipäätään työväenluokan halua ja toiveita paremmasta, se oli oikeutettua silloin ja on sitä nyt. Tänäkin päivänä meidän pitää rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja maailmaa. Vapauden täytyy voittaa alistaminen, humaanien arvojen suvaitsemattomuus ja oikeudenmukaisuuden itsekkyys. Ja meillä on osamme tässä kaikessa.

Hyvät toverit

Populismi ja rasismi ovat aikamme ilmiö. Rahan valta kasvaa, itsekeskeisyys ja eriarvoisuus lisääntyy ja heikot ovat vaarassa jäädä jalkoihin. Jo vuosia on näyttänyt siltä, että meidän vasemmistopuolueiden asema heikkenee ja moni tavallinen duunarikin äänestää oikeistoa ajatellen sen hoitavan asiat paremmin. Näytti pitkään siltä, että hyvinvointivaltion ja työväen asema oli horjumassa itsekeskeisyyden ja markkinavoimien alla. Reilut kaksi viikkoa sitten käydyt eduskuntavaalit osoittivat pelon vääräksi.

Suomalaiset äänestivät eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Viime vuosien eriarvoistava politiikka sai äänestäjiltä selvän tuomion. Vaalien voittajia olivat SDP, Vasemmisto ja Vihreät. Puolueet saivat yhteensä 15 lisäpaikkaa edskuntaan. Tulevaisuutta on rakennettava pysäyttämällä eriarvoistumiskehitys, vahvistamalla suomalaisten osaamista ja kehittämällä työelämää. Eläkeläisten köyhyyteen on viimein puututtava konkreettisilla parannuksilla. Inhimillinen yhteiskunta ei voi sivusta seurata ikäihmistensä ahdinkoa.

Työelämän kehittämisessä on tulevalla vaalikaudella palattava luottamksen ja sopimisen kulttuuriin. Poliittinen ohituskaista johtaa työelämän kehittämisessä vain umpikujaan, sen viime kauden tapahtumat työmarkkinoilla nyt selvästi todistavat. Koulutukseen satsaamalla turvaamme hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa. Koulutus on sekä yksittäiselle kansalaiselle että koko suomalaiselle yhteiskunnalle parasta turvaa alati muuttuvassa maailmassa.

Hyvät toverit,

Tässä maailman ajassa tarvitaan meitä, jotka olemme valmiit puolustamaan ja rakentamaan oikeudenmukaista maailmaa, vähentämään eriarvoisuutta ja tekemään kestäviä uudistuksia tavalla, joka lisää luottamusta ja osallisuutta, vähentäen ihmisten epävarmuutta työstä ja toimeentulosta. Edelleen tänään vuonna 2019 vuosisadan alun tovereidemme ihanteet vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat kunniassaan. Ihminen ei ole vuosisadassa muuttunut miksikään. Yhä edelleen ihminen haluaa, että elämän perusasiat ovat kunnossa. Edelleen ihminen haluaa uskoa, että huomenna on mahdollisuus parempaan.

Julkaistu: 02.05.2019

Leave a Comment