Kirjoitukset

Perhetyö ja riittävä tuki taattava tarvitseville

Poikkeusolojen pitkittyessä myös perheiden haasteet lisääntyvät ja kärjistyvät. Vakavan huolensa perheiden ja lasten hyvinvoinnista ilmaisivat useat valtakunnalliset lapsi- ja perhejärjestöt 9.4. julkaistussa tiedotteessaan. Nyt jos koska on perheiden ja lasten tukemiseen panostettava kaikki liikenevät voimavarat.

Etäkoulun ja etätyöskentelyn yhdistäminen, taloudelliset haasteet, lomautus- ja irtisanomisuhka, sosiaalisten kontaktien vähäisyys ja huoli läheisistä, ovat asioita, joita perheissä tällä hetkellä koetaan. Kaikille meistä tilanne ei aiheuta ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, mutta suurimmassa vaarassa ovat ne perheet ja lapset, joilla jo ennen poikkeusoloja on ollut haasteita.

Koska elämä on siirtynyt koteihin, ovat ongelmat siellä, missä ihmisetkin. Kotihälytysten määrä on kasvussa, perheväkivallan uhka on kasvanut ja päihteiden käyttö lisääntynyt. Jo nyt turvakotien asiakasmäärissä on nähtävissä kasvua. Huolta aiheuttaa myös lasten lisääntyvä ahdistus ja yksinäisyys.

Kouluista ja kodeista tulee huolestuneita viestejä lasten tilanteesta. Koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat täystyöllistettyjä. Samaan aikaan toisaalta tulee yhteydenottoja, että perhetyön palveluita on supistettu ja riittävää apua ei ole perheille tarjolla.

Erityisen huolissani olen erityislasten tilanteesta. Saavatko ne lapset riittävästi apua, joilla normaali arkikin on haastavaa? Nyt jos koska tarvitaan koulun, oppilashuollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä.

Poikkeusoloissa punnitaan hyvinvointivaltiomme kestävyys. Miten pidämme huolta heistä, jotka kipeimmin apua tarvitsevat?

Se, että lastensuojeluilmoitusten määrä on vallitsevissa poikkeusoloissa vähentynyt, ei kerro siitä, että ongelmat olisivat vähentyneet. Kun yhteydet tukea tarvitseviin perheisiin ovat heikentyneet, myös monet normaalioloissa ilmi tulevat asiat jäävät näkymättömiksi.

Nyt ei ole aika supistaa perheiden palveluista, vaan perheisiin ja lapsiin pitää nyt erityisesti suunnata resursseja. Jos nyt ei tueta riittävästi, tulee lasku myöhemmin moninkertaisena maksettavaksemme.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 14.4.2020

Julkaistu: 15.04.2020