Kirjoitukset

Mitä, jos ei ole varaa sairastaa?

Eduskunnassa hyväksyttiin viime vuoden lopulla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiuudistus, jolla saadaan odotettua parannusta nykytilaan. 1.7.2021 alkaen esimerkiksi terveyskeskusten hoitajavastaanotot muuttuvat kaikille maksuttomiksi, eikä jatkossa alle 18-vuotiailta peritä poliklinikkamaksuja. Tämä on hyvä alku matkalla kohti perusterveydenhuollon täyttä maksuttomuutta.

Maksukattoa laajennetaan koskemaan myös suun terveydenhuoltoa ja lisäksi myös toimeentulotuesta maksetut maksut kerryttävät jatkossa maksukattoa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja muun palveluasumisen maksuperusteet kirjataan lakiin ja maksujen määräytymisperusteita selkeytetään. Lakitasolla taataan myös vähimmäiskäyttövara palveluasumisen osalta. Näillä muutoksilla parannetaan ikäihmisten yhdenvertaisuutta ja taloudellista turvaa.

Nyt tehdyt muutokset asiakasmaksulakiin alentavat arviolta 980 000 henkilön maksuja. Työ jatkuu edelleen asiakasmaksulain toisella vaiheella. Näillä uudistuksilla parannamme tavallisen ihmisen elämää, sillä ei ole oikein, että Suomessa sairastaminen on mahdollista vain paremmin toimeen tuleville.

Mitä merkitystä tällä on? Vuonna 2019 päätyi ulosottoon yli 450 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksua. Määrä on tuplaantunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tuntuu kohtuuttomalta ajatukselta, että ihminen velkaantuu Suomessa sairauden vuoksi. Siitäkin huolimatta, että asiakasmaksumme ovat kansainvälisesti vertailtuna korkeat.  Lisäksi maksujen suuruudessa ja palvelujen maksuttomuudessa on kunnittaista ja sairaanhoitopiirikohtaista vaihtelua eri maksujen osalta. Sairauden hintalappu määräytyy sen mukaan, missä asut.

Viime hallituskaudella tehtiin lähes 30 % korotus tasasuuruisiin sote-asiakasmaksuihin ja korotettiin niin Kela-korvattavien matkojen kuin lääkkeidenkin omavastuuosuuksia. Erityisesti alkuvuosi on lääkkeiden alkuomavastuiden vuoksi sairastavalle, pienituloiselle haastavaa aikaa.  Viime vuosina tehdyt roimat asiakasmaksujen korotukset ovat johtaneet siihen, että yhä enemmän asiakasmaksuja kustannetaan toimeentulotuella ja kasvava joukko joutuu maksujen vuoksi ulosottoon tai turvautuu pikavippeihin. Pahimmillaan hoidosta ja lääkkeistä tingitään ja ongelmat kasaantuvat. 

Teemme eduskunnassa työtä suomalaisten parhaaksi. Kankaanpään Työväenyhdistyksen vuoden 1921 toimintakertomuksen otsikkoa lainatakseni: ”Eteenpäin, vaikka kuinka lyhyin askelin.”

Heidi Viljanen

Kansanedustaja (sd.)

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 15.2.21

Julkaistu: 15.02.2021