Kirjoitukset

Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein pääoma

Satakunta muiden tulevien hyvinvointialueiden tapaan valmistautuu reilun vuoden päästä ottamaan järjestämisvastuulleen kaksi yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää ja väestön laajasti arvostamaa toimialaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Terveyden ja turvan. Satakunnan hyvinvointialue tulee palvelemaan asukkaitaan 16 kunnan alueella, 10 000:n hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvän ammattilaisen voimin. Olen saanut olla aitiopaikalla eduskunnassa käsittelemässä tätä tulevaa suurta uudistusta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa että hallintovaliokunnassa, jonka alaan pelastustoimi kuuluu.

Sote-ala kärsii tässä hetkellä suurista haasteista, ja niitä tällä uudistuksella pyritään ratkomaan. Sosiaali- ja terveysalan kasvavaan työvoimapulaan etsitään parhaillaan ratkaisuja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Mittava työvoiman tarve on tulevan kymmenen vuoden aikana odotettavissa myös pelastusalalla suurien eläkepoistumien ja toimintavalmiuden parantamistarpeen vuoksi.

Kiihtyvä pula ja kilpailu osaajista haastaa myös Satakuntaa. Miten pidämme kiinni olemassa olevista osaajista ja houkuttelemme heitä lisää? Monin paikoin henkilökunta on resurssipulan vuoksi ollut jo pitkään kuormittunutta ja koronapandemia on vienyt monen jaksamisen äärirajoille. Samaan aikaan taustalla on tehty sote-uudistusta vuosia, ja epätietoisuus tulevasta on ollut läsnä. Palkka monissa työtehtävissä ei vastaa työn vaatimuksia. Siihen päälle vielä huonoa johtamista ja arvottomuuden tunnetta.

Tilanne ei onneksi ole kuvatun kaltainen kaikkialla. Myös Satakunnassa on sote-alan toimialoja ja yksiköitä, joissa asiat ovat hyvin. Tulevan alueen osalta pitää huolehtia, että toimivat käytännöt siirtyvät laajemmin koko alueen käyttöön. Otetaan oppia onnistumisista ja luovutaan toimimattomasta. Kuullaan henkilöstöä.

Hyvä potilas- ja asiointikokemus syntyy tullessamme hoidetuksi ja palvelluksi, mutta erityisesti siitä, että saamme osaksemme hyvää hoitoa ja kohtelua. Se edellyttää panostamista osaavaan ja hyvinvoivaan henkilökuntaan. Työn tulee olla pitkäjänteistä ja läpileikkaavaa, kohdistuen henkilöstöön, työympäristöön, johtamiseen, ja oman osaamisen kehittämismahdollisuuksiin. Yhdenkään työntekijän ei tulisi kokea arvostuksen puutetta omalla työpaikallaan.

Jos mitään ei muuta, mikään ei muutu. Kun tulevaisuudessa hyvinvointialueiden tilannetta selvitetään, Satakunnan tulee löytyä sairauspoissaolojen häntäpäästä ja työhyvinvoinnin mittareilla kärkipäästä. Siinä tavoitetta Satakunta!

 

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 22.11.2021.

Julkaistu: 22.11.2021