Kirjoitukset

Photo: Pixabay

Hätähuuto pohjois-satakuntalaisten lasten puolesta – tilanne on todella huolestuttava

Olen seurannut paikallislehdessä käytyä keskustelua ja kirjoituksia koskien PoSan toimintaa. Puhuttu on mm. taloudellisista haasteista, ilmapiiriongelmista ja vammaispalvelujen vaikeuksista. Toivottavasti näissä asioissa on edetty. Nyt kriisissä on lastensuojelu.

Viimeisten päivien aikana olen saanut poikkeuksellisen paljon huolestuneita yhteydenottoja koskien PoSan lastensuojelun tilannetta. Itse sosiaalityöntekijän taustan omaavana en voinut olla minäkään asiaan reagoimatta.

Tilanne on todella huolestuttava ja vakava. PoSan lastensuojelussa ei ole riittävästi sosiaalityöntekijöitä. Kolmen sosiaalityöntekijän ja johtavan sosiaalityöntekijän vaje on kestämätön ja lastensuojelun tehtäviä hoitaa nyt vain yksi työntekijä. Maalaisjärkikin sen sanoo, ettei tämä yhtälö voi toimia. Ja samainen järki toteaa, ettei tämä ole missään tapauksessa lasten ja perheiden edun mukaista.

Lastensuojelun pitäisi olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä suojelun tarpeessa olevien lasten tilanteen parantamiseksi. Nyt se on kaikkea muuta. Tämä nykyinen tilanne on vaarallinen ja pidemmän päälle kunnille erittäin kallis.

On yleisesti tiedossa, että muuallakin maassa lastensuojelussa painitaan haasteiden kanssa. Lastensuojelun työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja sosiaalityöntekijöitä on vaikea rekrytoida.

Näin ollen asiakasmäärät paisuvat liian suuriksi. Myös työn organisoinnissa ja johtamisessa on selvitysten mukaan puutteita. Jostain syystä PoSassa työntekijöiden vaihtuvuus on ollut viime aikoina hälyttävää. Uusien työntekijöiden työsuhteet jäävät lyhyiksi ja pitkän kokemuksen omaavat sosiaalityöntekijät ovat lähteneet muualle. On selvää, että nyt on todella kriisipalaverin paikka!

Vetoan nyt Posaan. Sen johtoon, hallitukseen ja valtuustoon. Lastensuojelun tehtävä on huolehtia tuen tarpeessa olevista lapsista ja nuoristamme.

Kuka lastensuojelua koskevat lakisääteiset tehtävät hoitaa jos ei ole tekijöitä? Kuka huolehtii kunnan vastuulla olevasta sijaishuoltopaikkojen valvonnasta, jos ei ole tekijöitä? Kuka haluaa ottaa vastuulleen, jos jotain ikävää sattuu?

Julkaistu Kankaanpään Seudussa 16.1.2020.

Julkaistu: 16.01.2020