Kirjoitukset

Eläkeläisiä suututtaa, eikä syyttä

Viimeiset viikot on tullut kierrettyä turuilla ja toreilla loppua kohti kiihtyvän eduskuntavaalikampanjan kuljettamana. Paikkakunnat ja kohdatut ihmiset ovat vaihtuneet vinhaan, mutta lähes jokaisessa tapahtumassa on ollut yksi aihe, joka paikalle saapuneita ihmisiä on puhututtanut eniten – eläkeläisten asiat. Aihe ei ole herättänyt vain keskustelua, vaan käsinkosketeltavaa on ollut eläkeläisten todellinen huoli tulevaisuudestaan, eläketulojen riittävyydestä ja siitä, onko varaa edes lääkkeisiin. Huoli omasta toimeentulosta tekee ihmisen kiukkuiseksi ja pettyneeksi.

Kiukku ja pettymys kumpuaa ihmisjoukosta, jonka määrä Suomessa on 1,5 miljoonaa. Kaikilla eläkeläisillä ei mene huonosti, mutta huomioitavaa on, että Eläketurvakeskuksen vuosi sitten julkaiseman tutkimuksen mukaan melkein puolet eläkeläisistä ilmoitti jonkinasteisista toimeentulovaikeuksista. Suurin huoli on siitä viidenneksestä, joka tutkimuksessa kertoi joutuneensa tinkimään jokapäiviäisistä perustarpeistaan, kuten ruuasta, lääkkeistä, terveydenhoidosta tai kulkemisesta.

Eläkkeensaajien Keskusliitto jakaa tämän huolen. Heidän tavoitteisiinsa eduskuntavaalikaudelle 2019-2023 on kirjattu vahvasti viesti eläkeläisköyhyyden torjumisesta, joka vaatii radikaaleja ja nopeita toimia. Keskusliitto vaatii toimenpideohjelmaa, jolla eläkeläisköyhyys poistetaan. Keskeisenä osana ohjelmaa tulisi olla kansaneläkkeeseen tehtävät reilut tasokorotukset. Pelkät takuueläkkeeseen tehtävät korotukset eivät ratkaise eläkeläisköyhyyttä.

Nykymaailman muutokset ahdistavat ikääntyviä ihmisiä, eikä syyttä. Muutostahti on hurja. Palvelut heikentyvät, asikasmaksut ovat nousseet, lääkkeiden omavastuita on korotettu ja kaikki pitäisi osata hoitaa tietokoneella. Elämisen kustannukset nousevat epäsuhdassa tahdissa tuloihin nähden. Joskus olisi mukavaa ostaa jotain kivaa lapsenlapsillekin. Surulliset, viimeaikaiset uutiset vanhustenhoidon tilanteestakaan eivät luo ruusuista tulevaisuudenkuvaa verkkokalvoille. Kun kuuntelee vaalikentällä eläkeläistä, joka kyynelsilmin kertoo tilanteestaan, ymmärtää varsin hyvin, miksi eläkeläiset ovat pettyneitä ja kiukkuisia.

On helppo yhtyä Eläkkeensaajien eduskuntavaalikaudelle asettamiin tavoitteisiin. Eläkeläisköyhyys on kansallinen häpeä!

Julkaistu: 02.04.2019