Kirjoitukset

Ei me kenenkään pihasta tulla autoa hakemaan!

Keskustan piirin puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Vesa Jalonen kirjoitti lauantaina 2.3. Satakunnan Kansassa eri puolueiden liikenteeseen liittyvistä linjauksista. Jalonen kirjoittaa, että SDP kieltäisi jo tulevan vaalikauden aikana uudet polttomoottoriautot.

SDP julkaisi tammikuussa ilmasto-ohjelmansa. Siinä ei puhuta sanallakaan polttomoottoriautojen kieltämisestä ensi hallituskaudella. Ilmasto-ohjelmamme mukaan seuraavalla hallituskaudella on laadittava aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä sekä biopolttoaineisiin siirtymiseksi raskaassa liikenteessä. Vastaavan aikataulun ovat tähän mennessä tehneet eurooppalaiset autoteollisuusmaat kuten Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Ruotsi.

Tärkeitä ovat sanat ”aikataulu” ja ”uusien”. Kukaan ei siis tule kenenkään pihasta autoa hakemaan.

SDP on aktiivinen ilmastoasioissa, jotta muutokset tehdään ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Ilmastopolitiikka ei saa kasvattaa tuloeroja, vaan muutoksissa on tärkeää pitää kaikki mukana. Tässä on SDP:n ero muihin puolueisiin. Eri puolueiden edustajien on hyvä tuntea toistensa linjaukset faktojen perusteella, niinpä Jalonen ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua niihin tarkemmin SDP:n verkkosivuilla.

Julkaistu: 03.03.2019