Heidi Viljanen

#inhimillinentekijä

Työ ja toimeentulo

Työllisyyden hoito ja hyvien työpaikkojen syntyminen on kestävintä talouspolitiikkaa, mitä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa voi tehdä. Työ luo ihmisen elämään turvaa ja hyvinvointia. Työn menettäminen puolestaan hätää ja turvattomuutta. Meidän on huolehdittava siitä, että jokaiselle on tarjolla työtä, jolla tulee toimeen. Työelämän pelisääntöjen tulee olla reiluja ja oikeudenmukaisia. Tavoitteena tulee olla 80 %:n työllisyysaste ja se edellyttää jatkossakin investointeja tulevaisuuteen ja osaamiseen. Koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen tulee panostaa, antaa jatkossakin tukea aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Turvallisuus ja eheys

Turvallisuuden käsite on saanut viime aikoina aivan uuden merkityksen. Meidän on entistä tärkeämpää vähentää eriarvoisuutta, vahvistaa kansalaisten osallisuutta sekä huolehtia Suomen huoltovarmuudesta ja uskottavasta puolustuskyvystä. On kaikkein tärkeintä, että kansakuntamme on yhtenäinen. Meidän on pidettävä mukana jokainen. Kiusaamista, väkivaltaa tai syrjintää ei saa hyväksyä missään. Lähisuhdeväkivallalle pitää vihdoin saada stoppi.

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnilla on monta ulottuvuutta. Hoitoon on päästävä seitsemässä päivässä riippumatta siitä, onko vaiva polvessa, sydämessä vai mielessä. Asiakasmaksut eivät saa olla kenenkään hoidon este. Sosiaaliturvajärjestelmää tulee uudistaa. SDP:n yleisturvamalli purkaisi byrokratiaa ja lopettaisi luukulta toiselle pompottamisen. Ihmisen hyvinvointiin panostaminen on inhimillisesti, kansanterveydellisesti ja myös kansantaloudellisesti tärkeää. Jokaisella on oikeus hyvään elämään.

Heidi Viljanen

Olen työläisperheen kasvatti ja perheenkeskimmäinen lapsi, jonka lapsuuden tuoksuja olivat metalli ja nahka. Äiti oli töissä kenkätehtaassa ja isä hitsaajana. Koskaan ei eletty yltäkylläisyydessä, pikemminkin päinvastoin. Elämä oli kuitenkin rikasta ja rakasta. Turvallista ja sosiaalista. Kotoa sain parhaat eväät, mitä ihminen voi toivoa. Opetukset, joita olen vaalinut tähän päivään asti ja aina edespäinkin: toisen ihmisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja työteliäisyys.

Lue lisää...